تب تند زنـدگـی رو نـمـیشــه تو چهره ها دید

گـذر ثــانـیـه هـاشـو از دل حــادثه فـهـمـیـد

زنــدگـــــی شــــــایــد یـه قــصــــه ســت،

چــه بـــد و خــوب بــــــایـد ســـــــاخــت

توی شطرنج دقایق نباید به سادگی باخت

نمیـشـه طـفـره بری از گذر تنـد دقـــایـق

یا که نادیده بگیــری تلخی طعـم حـقـایـق

چرا دشمنی و کینه،وقتی زندگی دو روزه

نذارید همین دو روزم تو آتیش غم بـسوزه

این دروغــــه هر کی میگه گذر ثـانیه کنـده

زنـدگــی کــن تــا بفهمی تب زندگی چه تنـده

همه مون اهل یه جاییم،آخرم میریم به یک جـا

اونجا که فـرقـی نداره واسشون فـــقـیـــر و دارا

نـمی گـم با این تــــرانه،گل کـــنه مــحــبتــاتــون

ولــی جا کـنیـم یه خـرده عشـقـو تو شهر دلامـون

غما رو بگیریم از هم،شادی رو هدیه کنیم جاش

نذار آخرای عمرت بگـی ای دریغ و ای کاش

زندگی مثل یه جاده ست...تو مسافری غریبه

جاده سر سبز و قشنگه،اما دامه و فـــریـبه

این فقط اول راهه،مقصدت آخر جاده سـت

توشه راه درازت یه کم هـمت و ارده سـت

سفـرت بخیر مسـافر،خـدا رو یـادت بـمونـه

چون فقط اونه که راز ته جاده ر و می دونه