امیر حسین هستم

متولد 1379 

یه کنکوری بد بخت: کنکور تجربی 98

عاشق موسیقی

مخصوصا موسیقی سنتی

اهل گیلان

همین (:

سوالی داشتی همینجا بگو !!!