هنوزم تورو دوست دارم هنوزم به تو وابستم


هنوزم تورو میخامو هنوزم عاشقت هستم


هنوزم وقتی که نیستی چشمهام درگیره بارونه


چه احساس قشنگی بود هوای گرم آغوشت


نمیخام عشق من با تو یه افسانه یه رویا شه


میخام تا آخر دنیا دلم کنار تو باشه