بهت قول میدم که عمرم بهای زندگیت باشه

تمام نفسهای تن خستم هوای عاشقی باشه . . .


شادت میکنم ، میخندمو میگم دوست دارم

برات جون میدمو تا ابد تنهات نمیذارم . . .