نوا منم ترانه تویی

به موج غم کرانه تویی

به عشق تو فسانه منم ز خود بیگانه منم

خزان منم جوانه تویی

بهشت جاودانه تویی

نوای عاشقانه تویی

تو دیوانه منم

می دانی

که بی قرار و دل شکسته ام

بر عشق

کسی به جز تو دل نبسته ام

می دانی

غمت مرا را نمی کند

حتی مرگ

مرا ز تو جدا نمی کند

چو مرغ خسته کنج قفس

غم تو بسته راه نفس

بیا که شوق تو بگشاید بال و پر عشق

عمری دیده به ره می مانم

برلب نام تو را می خوانم

از عشق تو نفس می گیرم

گر یادم نکنی می میرم

عشقت در دل من پابرجا

هجرت تا به ابد تقدیرم

می دانی که بی قرار و دل شکسته ام

بر عشق کسی بجز تو دل نبسته ام

می دانی غمت مرا رها نمی کند

حتی مرگ مرا زتو جدا نمی کند

بیا بیا چو ابر بهار بر این کویر تشنه ببار

که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفر عشق


#محمد معتمدی