وقتی دلت برای خودت تنگ می شود

 

وقتی دلت برای خودت تنگ می شود

آیینه ای که سهم دلت سنگ می شود

 

وقتی صدا که پر شده از حس کال بغض

با حرمت سکوت تو در جنگ می شود

 

می خواهی از خودت برهی آسمان شوی

اما دو پای رفتن تو لنگ می شود

 

با خود به بعد فاصله ها فکر می کنی

دنیا به پیش چشم تو بی رنگ می شود

 

اینجا که سهم عشق به هر کس نمی دهند

با نام مستعار خدا ننگ می شود

 

اینجا بمان و فاصله ها را به هم بزن

هرچند با صداقت تو جنگ می شود

 

اعظم رنجبر