وز شوق این محال

که دستم به دست توست

من جای راه رفتن

پرواز می‌کنم ...