دلم مثل دلت خونه شقایق

چشام دریای بارونه شقایق

مثه مردن می مونه دل بریدن

ولی دل بستن آسونه شقایق

شقایق درد من یکی دو تا نیست

آخه درد من از بیگانه ها نیست

کسی خشکیده خون من رو دستاش

که حتی یک نفس از من جدا نیست

شقایق اینجا من خیلی غریبم

آخه اینجا کسی عاشق نمی شه

عزای عشق غصه اش جنس کوهه

دل ویرون من از جنس شیشه

شقایق آخرین عاشق تو بودی

نو مردی وپس از تو عاشقی مرد

تورو آخر سراب وعشق و حسرت

ته گلخونه های بی کسی برد

دویدیم ، دویدیم ودویدیم

به شبهای پر از قصه رسیدیم

گره زد سر نوشتامونو تقدیر

ولی ماعاقبت از هم بریدیم

شقایق جای تو دشت خدا بود

نه تو گلدون نه توی قصه ها بود

حالا از تو فقط این مونده باقی

که سالار تموم عاشقایی