وقتش رسیده از تو جداشم

تنهای تنها مثل خدا شم

وقتش رسیده اهل صفا شم

مثل تو باشم سر به هواشم

نگاهت واسم حرومه،چون به دیگرونه

چقدر تواین دنیا از ما بهترونه

دست خودم نیست ،دلم نگرونه

نکرده عادت ، واسش گرونه

دلت یه دریاست پر از تمناست

پراز تب وتاب ،یه پارچه غوغاست

افسوس که با من اسیر وتنها ست

برو که امروز روز مباداست

شاید یه روز دیگه ،یه جای دیگه

منو ببینی یه جای  دیگه

به شوق بازی دلُ ببازی

این بار عاشقم شی،با من بسازی