نگو خدانگهدار، لحظه هارو نگهدار

تو لحظه ها تبدار،یه خواب نیمه بیدار

تو مرگ بی صدامو رقم زدی دوباره

نگو برای موندن نمونده هیچ ستاره

نگو که می شه بی تو نفس نفس صدا شد

بیا که بغض شعرم به دست تو رها شد

بیا که با حضورت ، سکوت من تمومه

نگو  برای  چشمات  نگاه  من  حرومه

بیا که قلب تنهام یه عمره بی تو خسته است

یه عمره بی تو تشنه،یه عمره دل شکسته است

نگو خدا نگهدار به من که یک غریبم

به من که یک ستاره ام،نمی شه شب نصیبم

بذار برهنه باشه شبا جاده بی تو

تاانتهای بارون،پای پیاده بی تو