کاش تو تا پرنده بودیم توی دست آسمون

تا برای هم می ساختیم ازپرامون آشیون

من برای تو می ساختم سقفی از بال و پرم

تو می ذاشتی عاشقونه پرتو زیر سرم

وای اگه پرنده بودیم تورو با خودم می بردم

وقتی باتو می پریدم آسمون کم می آوردم

نمی ذاشتم شوق پرواز تو دلامون بره از یاد

تورو با خودم می بردم جایی که نباشه صیاد

تو فقط باید بمونی ای تمام باور من

تا که پرپرنشه بی تو،همه ی بال و پرمن

وای نگو این فقط یه خوابه،نگو ماپرنده نیستیم

وقتی همدیگرو داریم نگو مابرنده نیستیم

ما می تونیم از محبت با هم آشیون بسازیم

حتی با دستای خالی با هم آشیون بسازیم